Kaupallinen lapsiporno internetissä ja sen jakeluketju

Yleistä

Tätä sivua ylläpitää Matti Nikki, tarkoituksena osallistua keskusteluun lapsipornon suodatuksesta internetissä ja siihen liittyviin ongelmiin.

2006-01-03 Turun Sanomat kirjoitti artikkelissaan, että suodatus tulisi pääasiassa kaupallisille lapsipornosivuille, jotka sijaitsevat entisen neuvostoliiton maissa tai kaukoidässä. Esitänkin, että kaupallinen lapsipornon levitys voidaan pysäyttää paremminkin, ja että suodatuksella ei ole pidempiaikaisia vaikutuksia kaupalliseen toimintaan.

Päivitys 2007-04-28: Lue osa 2

Kaupallisen toiminnan vaatimukset

Menen suoraan asiaan. Kaupalliset verkkosivut vaativat tiettyjä elementtejä toimiakseen, ja listaan alla oman näkemykseni siitä miten tämä jakeluketju toimii.

  1. Jokin internet-operaattori tarjoaa sivustolle palvelintilaa tai palvelimelle internet-yhteyden
  2. Palvelimen olemassaolosta levitetään tieto kuluttajille tavalla tai toisella, esimerkiksi keskustelupalvelimien tms kautta
  3. Jokin taho tuottaa myytävän materiaalin
  4. Maksu tapahtuu tyypillisesti pankkikorteilla joten jokin maksulaitos ottaa tilaukset vastaan ja hoitaa laskutuksen
  5. Kuluttajien pankit hyväksyvät maksut ja rahan siirrot lapsipornon myyjälle
  6. Luottokorttiyhtiö sallii luottokorttejaan käytettävän maksuvälineenä lapsipornon ostamisessa
  7. Kuluttajan internet-palveluntarjoaja sallii materiaalin siirron

Mahdollisuudet puuttua kaupalliseen jakeluketjuun

Jakeluketjun voi yrittää katkaista mistä kohtaa tahansa, mutta motiivi toiminnan pyörittämiselle on rahan saaminen. Sivustot voivat hyvin alkaa operoida anonyymiverkoissa ja opastaa kuluttajia näiden käytössä, joten kommunikaation katkaiseminen ei toimi ellei anonyymiyttä, salausta tai oikeutta kommunikoida vapaasti ilman ennakkohyväksyntää estetä. Näkemykseni onkin, että tämä ei pidemmän päälle toimi.

Parempi idea olisikin katkaista rahavuo. Tässä en kuitenkaan ole asiantuntija, enkä tiedä mihin kaikkeen ylläolevassa ketjussa voitaisiin puuttua. Ymmärtääkseni kuitenkin kansainvälisellä lainsäädännöllä voidaan puuttua hyvinkin rahavuon toimintaan mikäli siihen löytyy kiinnostusta. Löytyykö sitä, vai onko tämä lapsipornokeskustelu vain PR:ää jolla ajetaan muita tavoitteita?

Suodatuksen tehottomuus

Olen käsitellyt suodatusta jo aiemmin, mutta toistetaan nyt vielä. Sekä materiaalin levittäjät että sen hakijat osaavat jo käyttää keinoja sensuurin kiertämiseen. Toimittajia varten levitetään ohjeita miten sensuuri voidaan ohittaa, kun nämä tekevät työtä alueilla joissa on vahva sensuuri kuten esimerkiksi Kiinassa. Nämä samat ohjeet pätevät myös lapsipornomateriaalin levittämiseen ja sen hakemiseen anonyymisti ja ilman suurempaa kiinnijäämisen pelkoa. Lisäksi lapsipornon turvalliseen hakemiseen ja levittämiseen löytyy erikseen ohjeita erinäisiltä keskustelualueilta.

Minkään materiaalin levitystä ei voida internetissä estää ellei kielletä joko salausta, anonyymiyttä tai vapautta kommunikoida ilman ennakkohyväksyntää. Salausta tarvitaan pankkeihin, anonyymiyttä tarvitaan erinäisiin tukiryhmiin, ja ennakkohyväksynnästä lienee turha sanoa mitään.